Este martes, pleno ordinario a las 20:00h. Consulta las preguntas y mociones de la oposición

Podrás seguir la sesión plenaria a través del canal de YouTube de Novelda Digital

Orden del Día

 1. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2023/2S/SESPLE: Resoluciones  de  la  Alcaldía  en  trámite  de  dar  cuenta  a  los  miembros  de  la Corporación.
 2. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2023/277J: Dar cuenta de las Preguntas formuladas por los Grupos Municipales, a contestar por escrito según Art. 118.4 de la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
 3. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2023/325S: Seguimiento del Plan de Ajuste a 31/12/2022.- En trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.
 4. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2023/692Z: Estado de Ejecución del Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de 2022, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.
 5. Tesorería.- Referencia: 2022/3244B: Informe trimestral de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones previsto en la Ley 15/2010, cuarto trimestre 2022, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.
 6. Recursos Humanos.- Referencia: 2023/94V: Aplicación directa de lo dispuesto en la Ley 31/2022 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2023, relativo al incremento de las retribuciones básicas y complementarias del personal municipal, incremento global del 2,5%.- Aprobación.
 7. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2023/356T: Modificación de créditos N.º 03/2023 por transferencia de créditos 01-2023.- Aprobación.
 8. Gestión de Ingresos.- Referencia: 2023/422C: Declaración de especial interés cultural de la actividad musical desarrollada por la “Unión Musical “La Artística” de Novelda”.- Aprobación
 9. Seguridad Ciudadana y Tráfico.- Referencia: 2022/7218Y: Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones (PAM IN) de Novelda.- Aprobación
 10. Seguridad Ciudadana y Tráfico.- Referencia: 2022/9927R: Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendios Forestales (PAM IF) de Novelda.- Aprobación
 11. Calidad Urbana.- Referencia: 2023/365D: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE): Convocatoria de ayudas para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación infraestructura y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos, ejercicio 2023.- Inclusión de este Ayuntamiento para las obras de modernización del Polígono Industrial “Santa Fé”, Fase II
 12. Urbanismo, Actividades y Disciplina.- Referencia: 2023/585E: Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico: Primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Orden TED/934/2022, de 23 de septiembre), acordando así la participación y aceptación de las gestiones que realice la citada mercantil.- Autorizar a la mercantil FCC AQUALIA, S.A. a la presentación de la solicitud.
 13. Urbanismo, Actividades y Disciplina.- Referencia: 2019/2806W: Plan General Estructural de Ordenación Urbana de Novelda.- Trámite de participación pública y consulta a las administraciones afectadas.
 14. Contratación y patrimonio.- Referencia: 2020/1190Z: Mutación Demanial Externa de la Escuela Infantil Ramona Simón y su integración en la Xarxa d’Escoles Infantils de 1r Cicle de la Generalitat Valenciana.- Aprobación.
 15. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2023/792E: Ruegos y Preguntas.

Preguntas escritas

1.- Quan disposarem els grups de l’oposició del treball complet sobre els camins escolars segurs elaborat per l’empresa contractada?

2.- Quines mesures s’han pres en l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania (OMAC) per a garantir l’atenció ciutadana en temps raonables?

3.- Quan tenen previst començar les obres del Mercat? Ja s’han consensuat amb els venedors els terminis de construcció i tancament durant les obres?

4.- Segons les Normes Subsidiàries de Novelda, amb la modificació puntual número 1 que vostés plantegen en la zona dels Parcs de la Pedra i dels Donants de Sang, es podrà construir únicament les plantes baixes comercials sense desenvolupar les plantes residencials de dalt?

5.- Una vegada coberta la baixa del Conservatori de Música pendent des de setembre, s’estan recuperant ja les classes perdudes durant este temps, tal com es va dir en este Ple? Les hores recuperades es fan dintre de la jornada laboral de la professora? En cas contrari, se li abonaran com a hores extraordinàries?

 1. Sr. Alcalde, desde el mes de octubre, que fuimos invitados por la Asociación del Mercado de Abastos a una reunión, no tenemos noticias del proyecto del mercado. ¿En qué fase se encuentra actualmente? ¿Qué avances se han producido?
 2. Sr. Alcalde, en quin punt es troba la contractació del personal tècnic de joventut, que es va dir en plenari fa un parell de mesos que es sol·licitaria i a més que es van comprometre en l’acord dels pressupostos de 2023 amb el nostre grup?
 3. Sr. Alcalde, el servei de recollida d’animals que té contractat l’Ajuntament amb la protectora d’Elda solament dona servei en horari de dilluns a divendres, d’altra banda l’Ajuntament només disposa d’una gàbia en les dependències de la policia local que ocasionalment ha servit per a allotjar a algun animal que ha aparegut durant el cap de setmana, mentre la protectora d’Elda no donava servei. No obstant això, només hi ha una gàbia, que al nostre parer no és suficient, ni reuneix les condicions necessàries. Tenen previst ampliar l’horari i les condicions per a poder atendre adequadament el servei quan durant el cap de setmana apareixen diversos animals abandonats? I si no és així, quina alternativa pot oferir l’Ajuntament?
 4. Sr. Alcalde, les associacions animalistes han demanat en diverses ocasions que s’elabore un protocol d’actuació per a poder cobrir totes les eventualitats que puguen sorgir quan apareix un Animal perdut o abandonat en el municipi. En quin punt es troba aquest tema? S’està treballant des de la regidoria de protecció animal amb la policia local i les diferents associacions animalistes per a l’elaboració d’aquest protocol?
 5. Sr. Alcalde, el passat mes de setembre es va constituir el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Clots de la Sal i la Mola. En aquesta reunió es va quedar en tornar a reunir-se a principis de gener per a treballar l’ordenança d’ús públic del Paratge. Finalment, la reunió no es va convocar per no disposar del document que s’havia de discutir. Tenen ja l’esborrany d’ordenança? Tenen una previsió per tornar a convocar als integrants del Consell?
 6. Sr. Alcalde, quina previsió tenen per a l’execució del parc d’enfront de jutjats (antic solar de Damasquins)?
 7. Sr. Alcalde, al passat plenari de gener el portaveu del partit socialista ens va contestar a la pregunta sobre els passos de vianants de la remodelació de l’avinguda dels Reis Catòlics que estaven fora de l’àmbit de l’obra. Ens referíem als dos primers que ens trobem a mesura que arribem per la carretera d’Asp i que no tenen cap elevació o element per minorar la velocitat. El primer d’ells és possible que estiguera fora de la zona projectada en la remodelació encara que, tot i això, ha sigut asfaltat novament per l’empresa constructora. El segon està plenament dins el projecte i continua sense cap element que ajude a minorar la velocitat dels vehicles que venen des de les rondes i carreteres interurbanes. Donat que van deixar la porta oberta a fer alguna modificació, posaran finalment alguna banda sonora o elevació als mencionats passos de vianants per minorar el perill de les persones que l’utilitzen?

Otras noticias de interés

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,764SeguidoresSeguir
4,490SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES