Este jueves, pleno ordinario a las 20:00h. Consulta las preguntas de la oposición

Podrás seguir la sesión plenaria a través del canal de YouTube de Novelda Digital

Orden del día

 1. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2023/12G/SESPLE: Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de de 17 y 26 de junio y 6 de julio de 2023.
 2. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2023/12G/SESPLE: Resoluciones  de  la  Alcaldía  en  trámite  de  dar  cuenta  a  los  miembros  de  la Corporación.
 3. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2023/1610M: Contabilidad de los grupos políticos municipales, periodo de enero a junio 2023, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.
 4. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2023/5816W: Adscripción de los miembros de la Corporación a las Comisiones Informativas, en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación.
 5. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2023/5457B: Informe del resultado de la Función Interventora del ejercicio presupuestario 2022, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.
 6. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2023/7081W: Análisis de riesgos exigido por el RD 424/2017 de Reglamento Jurídico de Control Interno Local previo al plan anual de control financiero, en tramite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.
 7. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2023/6336Q: Informe resumen anual de los resultados del control interno 2022, en trámite de dar cuenta
 8. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2023/3952R: Estado de Ejecución del Presupuesto correspondiente al segundo trimestre de 2023, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.
 9. Tesorería.- Referencia: 2023/4017C: Informe trimestral de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones previsto en la Ley 15/2010, segundo trimestre 2023, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.
 10. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2023/434D: Modificación del Crédito y Concertación de operación de préstamo bonificado al amparo de la resolución del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) relativa a financiar proyecto de instalación luminarias solares y renovación Barrio Sagrado.- Aprobación.
 11. Recursos Humanos.- Referencia: 2023/5226X: Compatibilidad para desempeñar segunda actividad pública.- Aprobación.
 12. Recursos Humanos.- Referencia: 2023/6259P: Modificación de la valoración en el catálogo de puestos de trabajo para los puestos de la Policía Local.- Aprobación.
 13. Recursos Humanos.- Referencia: 2023/4610S: Concesión de la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco a un agente de la Policía Local.- Inicio del procedimiento.
 14. Seguridad Ciudadana y Tráfico.- Referencia: 2023/4036Q: Modificación del Reglamento del Consejo de Policía Local del Ayuntamiento de Novelda.- Aprobación Inicial.
 15. Urbanismo, Actividades y Disciplina.- Referencia: 2022/7998G: Modificación Puntual n.º 5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Novelda.- Inicio de Expediente.
 16. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2023/7094S: Propuesta de creación de los Consejos Sectoriales.- Aprobación.
 17. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2023/6530A: Propuesta de fiestas locales para el año 2024.- Aprobación.
 18. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2023/7304H: Ruegos y Preguntas.

Preguntas escritas

1.- Hem conegut que Villena per tal d’emportar-se el nus de transport ferroviari al seu terme municipal, el Port Sec al qual també aspira Novelda, entre les darreres actuacions, s’han integrat en un important projecte europeu anomenat Urbact IV que li permetrà treballar en xarxa amb altres huit ciutats europees en matèria de desenvolupament de nodes logístics. Quines actuacions ha dut a terme l’equip de govern en este tema en els últims mesos?

2.- Per què no s’ha reunit a tots els grups de l’oposició per tal d’adoptar la millor decisió en el tema del mercat tal i com van prometre i signar vostès dies abans d’eleccions?

3.- Han arribat vostès ja a un acord amb l’associació de comerciants del mercat sobre com es faran les obres?

4.- Quina previsió de licitació i adjudicació tenen vostès per al mercat provisional? I per al mercat municipal? Consideren que es una previsió viable per a complir els terminis?

5.- Per què no s’ha celebrat este estiu el Festival de Llengües Sonores que tan bona acollida va tindre en la seua primera edició l’any passat? S’han programat actes culturals per al Nou d’Octubre (correfocs, concerts de música en valencià o altres)?

6.- Hem observat com moltes places habilitades per a aparcament de persones amb mobilitat reduïda es tornen completament inservibles al ser lloc recurrent de col·locació de contenidors de brossa i altres elements. Quin control es porta d’aquesta situació? Què pensen fer al respecte per tal d’assegurar el dret de les persones usuàries a poder aparcar als llocs habilitats per a mobilitat reduïda?

7.- Ja han passat sis mesos des que l’empresa adjudicatària de la neteja viària va començar a treballar, i per tant el temps per a posar en marxa tot allò que es marcava al seu contracte. És una realitat que no s´ha implantat encara la replega orgànica. Quan es farà? Està facturant l’empresa el 100% de l’import del contracte a pesar de no estar complint encara amb aquest tema?

8.- Ha realitzat ja l’empresa concessionària la renovació de tota la flota i maquinària? S’estan aprofitant maquinària o vehicles de l’anterior contracta?

9.- Està prop de finalitzar la contracta de neteja d’edificis municipals i el que és una realitat és que tant les condicions de les treballadores com el tema del subministre de material de neteja ha deixat molt a desitjar. Què pensen fer vostès

per a evitar en el futur que es torne a donar esta lamentable situació? S’està treballant ja en el nou plec de condicions?

10.- L’empresa adjudicatària de la neteja d’edificis municipals, Samyl, es fa càrrec de subministrar tot el material de neteja necessari als edificis municipals?

11.- Quantes places de personal, per departaments, estan afectades per ajudes de les diferents Conselleries actualment? Amb quin percentatge cada plaça?

12.- El passat 19/07/2023 es va anunciar al DOGV dos projectes de centrals fotovoltaiques al terme municipal de Novelda i una cosa ens va posar alerta, es tracta de dos projectes amb continuïtat geogràfica i que presenten dues empreses diferents amb el mateix domicili social. Ha presentat l’Ajuntament al·legacions? Han elaborat ja els informes els tècnics responsables?

13.- El Pla Corresponsables és una subvenció dirigida a la cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 16 anys o per a la creació d’ocupació de qualitat en el sector de la cura que va posar en marxa l’anterior Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. Per què no s’ha demanat enguany el Pla Corresponsables?

14.- Quantes sancions de trànsit s’han posat i per quin import total de cada mes s’han posat durant els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2023? Ens poden donar una comparativa respecte als mateixos mesos de l’any passat?

15.- Durant este estiu hem tornat a patir males olors provinents del embornals, se segueixen omplint amb aigua per a evitar males olors? S’està treballant en una solució més duradora?

Otras noticias de interés

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,764SeguidoresSeguir
4,530SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES