30 PROPOSTES VERDES

Els Verds–Los Verdes recullen una trentena de propostes ordenades en quatre blocs: Modernització Ecològica, Economia Sostenible i Democràtica, Ampliació dels Drets Socials, Per una Democràcia Participativa

Els Verds–Los Verdes és una opció innovadora per a aquestes eleccions. Anem sumant esforços, des de fa tres anys, amb la unió d’Els Verds amb Esquerra Verda–IPV i Izquierda Alternativa de Buñol, fins ara, amb la coalició electoral amb Els Verds–Ecopacifistes, que ens permetrà ser els representants del vot verd a totes les postres comarques i, a més, fer arribar a Madrid un munt de propostes polítiques que faran possible un canvi radical en la manera d’actuar i d’entendre la política, devaluada pels principals partits parlamentaris actuals.

Pretenem incidir en la societat amb els valors que representen els moviments ecologistes, pacifistes, feministes i sindicals que ens han de conduir a un model sostenible, equitatiu i solidari, que garantesca la protecció de la naturalesa, la igualtat d’oportunitats, la pau, les llibertats ciutadanes i els drets humans.
Volem ajudar la nostra Terra en la lluita contra el canvi climàtic.

MODERNITZACIÓ ECOLÒGICA

L’estat espanyol és el primer en el rànquing de contaminació atmosfèrica de la UE, 35 punts per sobre dels compromisos de Kioto (que eren 115 respecte al 100 base de l’any 1990) i les perspectives són d’augmentar
significativament (acabem l’any 2007 amb 150).

Propugnem la necessitat de dur a terme veritables polítiques per lluitar decididament contra el canvi climàtic. Només una modernització ecològica generalitzada podrà fer possible aquest objectiu. No prendre mesures urgents i decidides és una política suïcida que ens acosta a la desertització. Així mateix, cal protegir i millorar els ecosistemes en què vivim si volem fer justícia amb les properes generacions. Preservar els recursos bàsics com l’aigua, els boscos o les matèries primeres.

1. Impulsarem una Llei contra el Canvi Climàtic amb objectius d’obligat compliment, de reducció de les emissions de CO2, respecte a 1990, del 30% per al 2020, i del 80% per al 2050.
2. Pla de reconversió ecològica de la indústria bàsica per a aconseguir una producció neta i eficient amb un 1% del PIB.
3. Posada en marxa d’un Pla d’Energies Renovables per aconseguir un 25% de la producció energètica el 2013 i d’un programa de tancament de les centrals nuclears, entre elles, Cofrents, el 2015. Foment decidit de l’economia solar.
4. Pla integral de ferrocarrils de rodalies i tramvies. Objectiu d’arribar a una taxa del 25% de participació del ferrocarril convencional, de passatgers i mercaderies, en el total del transport, l’any 2012.
5. Reforma de la llei d’envasos per a la reutilització i la minimització de residus i reforma de la Llei de residus amb l’abandonament de la incineració i foment del compostatge i de la metanització de la matèria orgànica.
6. Política d’aigua des de la gestió de la demanda, el foment de l’estalvi i l’eficiència de les xarxes; que recupere les conques, aqüífers i marjals; de depuració i reutilització de les aigües residuals.
7. Nova Llei de Conservació dels espais naturals protegits i reforma de la Llei de Costes, per a la conservació i regeneració de costes i ecosistemes marins. Deduccions fiscals i ajudes a la conservació del paisatge.
8. Pla estatal de silvicultura preventiva i reforestació, amb espècies autòctones i plantació directa amb importants ajudes a l’agricultura de muntanya i zones rurals.
9. Llei de modificació del Codi Penal en matèria de maltractament i mort dels animals i elaboració d’una Llei estatal bàsica del protecció dels drets dels animals.
10. Aprovació de lleis contra la contaminació electromagnètica, acústica, lumínica i sobre les noves formes de
contaminació: química, genètica i nanotecnològica.

ECONOMIA SOSTENIBLE I DEMOCRÀTICA

El creixement econòmic, expressat en termes de creixement del PIB, no figura entre els nostres objectius econòmics, perquè es tracta d’un indicador fals que és incapaç de tindre en compte factors com l’esgotament dels recursos naturals o la contaminació ambiental, la justícia social o la democratització de l’economia.

Cal començar a fer realitat un nou sistema econòmic on el creixement no siga l’índex de l’avanç de la societat, sinó que la justícia econòmica, ambiental i social siguen la guia per a mesurar la qualitat de vida de la societat.
Resultarà útil la implantació de polítiques fiscals, sobre aquelles activitats que incidesquen negativament en el medi ambient (mobilitat contaminant, energies fòssils, producció bruta…) i la disminució d’impostos sobre aquelles activitats que incidesquen positivament (agricultura ecològica, energies renovables, indústria neta…). Des del punt de vista social, propugnem la disminució dels impostos indirectes com l’IVA, compensada per l’augment dels impostos directes sobre el patrimoni i els beneficis de les societats.

11. Planificació econòmica participativa, en peu d’igualtat, entre els agents tradicionals (govern, empresaris, sindicats) i altres agents socials com ara ONG‘s, organitzacions ecolo-gistes, feministes i persones consumidores per tal que s’assu-mesca la solidaritat amb els països empobrits, la conservació del medi ambient, el treball no remunerat, la qualitat de vida no traduïble en renda, la qualitat dels productes, etc.
12. Adaptar la política financera per donar un impuls a l’economia social (que cree ocupació estable i de qualitat) mitjançant polítiques a favor de les entitats de capital risc, societats de garantia recíproca, les caixes de crèdit cooperatives, els bancs “ètics” i “solidaris”. Afavorir la formació de xarxes de col•laboració de xicotetes empreses i microempreses.
13. Llei de l’agricultura ecològica, per aconseguir que en 2012 un 25% de l’agricultura estiga acollida a mesures agroambientals i un 10% del territori amb producció ecològica.
14. Llei de foment del comerç de proximitat, amb la creació de la figura dels consorcis de xicotets comerç de barri i l’ampliació dels drets de persones consumidores i usuàries amb la reforma de l’actual llei.
15. Reforma fiscal ecològica. Aprovació d’un impost sobre la generació de CO2 per unitat de producció o servei amb la finalitat de fomentar les energies renovables i la reconversió industrial.

AMPLIACIÓ DELS DRETS SOCIALS

Per a nosaltres és primordial la satisfacció dels drets socials bàsics de totes les persones: treball, salut, educació, habitatge, serveis socials i pensions. I en especial la defensa d’accions positives en favor del jovent, les dones i les persones immigrants.

Proclamem que, en una societat cada vegada més tecnologitzada, el temps de treball assalariat ha de disminuir, valorant-se més el temps d’oci que el consum de béns com a mesura de la qualitat de vida.

Apostem pel dret a una vivenda digna per a tothom amb un urbanisme de proximitat.

El nostre concepte de salut inclou l’estat de l’entorn que ens rodeja. Exigim una medicina preventiva, la salut ambiental i el reconeixement en la Seguretat Social de les medicines naturals.

En educació advoquem per la introducció en les etapes primeres del sistema de matèries fonamentals per a la vida quotidiana, com ara salut, ecologia i medi ambient, legislació i drets de la ciutadania, tecnologies bàsiques…

Reivindiquem el reconeixement del treball no remunerat de la llar com a font de drets econòmics i assegurar a totes les persones uns mínims de renda.

16. Jornada laboral de 35 hores per llei i eliminació de les hores extraordinàries.
17. Pla de foment de nous llocs d’ocupació a les àrees mediambientals, serveis de proximitat, patrimoni cultural i relacions solidàries que cree 500.000 llocs per a la gent jove i per a les persones aturades de llarga duració.
18. Augment entre 2008-2011 del sou mínim interprofessional de 100 €/mes cada any, fins arribar als 1070 euros/mes. Cap pensió inferior al salari mínim. Equiparar els drets de les persones treballadores autònomes.
19. Increment de la despesa sanitària pública fins a nivells similars a les mitjanes de la UE. En Educació, una inversió anual de 6 punts del PIB en l’horitzó del 2010.
20. Una llei de foment d’habitatges construïts o rehabilitats amb criteris del bioclimatisme, materials ecològics, energies alternatives, sistemes d’estalvi d’aigua i de recollida selectiva de RSU…
21. Substitució de l’actual legislació sobre interrupció de l’embaràs per una altra basada en terminis.
22. Integració i homologació de les medicines alternatives en els equips d’atenció primària i d’especialitats. Ampliar la cobertura de la seguretat social a aspectes de disfunció sexual.

PER UNA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

Cal instaurar una democràcia més directa que supose una major implicació i control de la ciutadania en la gestió social. No podem conformar-nos amb el model actual, que redueix la participació a triar cada quatre anys unes ofertes polítiques gestades a les seues esquenes.

De la mateixa manera pensem que la millor manera de democratitzar l’estat és la instauració de la forma republicana de govern.

Apostem pel desarmament i la desmilitarització. Cal acabar amb l’unilateralisme i les guerres preventives. En el futur no hauria d’haver més que una força dissuasiva en mans d’unes Nacions Unides reformades i democratitzades. Mentrestant, cal reduir els efectius militars dels Estats, les despeses dels quals no han de superar l’1% del PIB. És urgent prohibir totalment l’exportació d’armes i reconvertir la indústria militar.

A banda de mesures com ara dedicar percentatges cada vegada majors del PIB a suport als països empobrits (almenys l’1%), és necessari caminar cap a un nou ordre econòmic mundial més just, tot impedint el saqueig organitzat dels recursos naturals del Sud. Condonar el deute extern financer del Sud cap al Nord és el primer pas que cal fer.

Per últim, creiem que s’ha del reconéixer el dret a l’objecció a aquelles imposicions legals que legitimen la violencia o la promouen. Defensem, en aquestos casos, el dret a l’objecció de consciència laboral, fiscal i militar, sense que això signifique cap discriminació o restricció de drets civils.

23. Reforma de la llei electoral per assolir la proporcionalitat a la població del nombre de diputats i diputades per província (augment dels escons del congrés) i doble col•legi (candidatures territorials i estatals).
24. Eleccions primàries i igualtat de totes les candidatures als efectes de campanya electoral. Prohibició expressa de campanyes publicitàries institucionals sis mesos abans de la data electoral.
25. Llistes obertes per a les eleccions locals, desaparició dels llistons i limitació a dos manaments de la Presidència del Govern i tres per als càrrecs públics.
26. Transferència a la Generalitat Valenciana de la gestió de ferrocarrils i autopistes que passen per terres valencianes.
27. Dret a vot als 16 anys.
28. Reforma del Senat per a què la cambra territorial siga l’expressió d’un Estat plurinacional i plurilingüístic. La circumscripció electoral per al Senat ha de ser la comunitat autònoma. Competència del Senat en matèria de finançament autonòmic i fons de solidaritat interterritorial.
29. Posició favorable de l’Estat Espanyol a un acord internacional sobre la tributació dels moviments especulatius de capitals financers (“Taxa Tobin”).
30. Reducció dels efectius de les Forces Armades a 80.000, desmilitarització de la guàrdia civil i declaració del Mediterrani com una zona de pau i desnuclearitzada.

Otras noticias de interés

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,764SeguidoresSeguir
3,740SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES