Hoy, a las 20 h., pleno ordinario de diciembre

El Salón de Plenos acogerá esta tarde la sesión plenaria del mes de diciembre. Podrás seguirlo en directo a través de NDLive.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de 27 de octubre y de 3 de noviembre de 2015.

2. Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación.

3. Informe de fiscalización sobre la contratación en el sector local de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.

4. Informe trimestral de Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones previstos en la Ley 15/2010, tercer trimestre de 2015, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.

5. Modificación del acuerdo plenario de 7 de julio de 2015 por el que se establece el régimen de indemnizaciones por dietas y desplazamiento de los miembros de la Corporación.

6. Renegociación de la deuda a largo plazo en prudencia financiera, en virtud del R.D. 17/2014, del 26 de diciembre, por adhesión al Fondo de Ordenación 2016.

7. Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 1/2015.

8. Propuesta de resolución presentada por el equipo de gobierno relativa a la creación de una comisión local sobre la violencia de género.

9. Ruegos y Preguntas y en particular preguntas contestadas por escrito en trámite de dar cuenta.

PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS PER NOVELDA

1.- Ha rebut resposta l’Ajuntament de Novelda a la sol•licitud feta al Ministeri d’Hisenda d’acollir-se al Fons d’Ordenació de Prudència Financera de l’article 39.1 b) del Reial Decret Llei 17/2014 de 26 desembre? En quin termini s’hauria de rebre la resposta?

2.- En el passat Plenari Ordinari de Novembre, el Sr. Armando Esteve va reconèixer que era coneixedor que els rebuts de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) pugen sobre un 1% per a 2016 mentre s’amagava eixa informació al poble i al Plenari afirmant que l’IBI no havia pujat. Pensa el Sr. Esteve demanar disculpes a la ciutadania i a este Plenari per aquesta burda maniobra per tal d’amagar la realitat?

3.- Va ser coneixedor el Grup Socialista que l’IBI pujava sobre un 1% des del moment en què ho denuncia Compromís o ja ho era abans de la nostra denúncia?

4.- El passat plenari vam presentar una moció sobre bonificacions i exempcions de l'IBI, entre les quals demanàvem que les famílies amb problemes greus de desocupació no pagaren. Pot explicar-nos el grup socialista per què no va voler debatre esta proposta de tan accentuat caire social i finalment accepta-la?

5.- Pot explicar-nos el grup d'UPyD com és possible que defensaren una iniciativa semblant d’eximir als parats de llarga durada de pagar l’IBI en la legislatura passada i ara ni tan sols entren a debatre-la?

6.- Ens vam quedar sense saber també, Sr. Alcalde, per quina raó el grup socialista no va aprovar la urgència i per tant el debat i l’aprovació consegüent de la nostra moció de baixar l'Impost de Construccions a les empreses en el cas de reformes i rehabilitacions d'edificis, contribuint d’eixa manera a la reactivació d’este sector de la construcció?

7.- Igualment desconeixem la raó per la qual el grup socialista no va aprovar la moció que vam presentar per tal de bonificar els vehicles híbrids i elèctrics contribuint així a la millora del medi ambient. Podríem conèixer les raons?

8.- No podem entendre com per una banda estem demanant a la Generalitat que s'implique en Novelda amb ajudes que poden significar grans aportacions de recursos econòmics com és que es faça càrrec de tres serveis municipals de gran importància: l’Escola Infantil “Ramona Simón”, el Conservatori de Música i el Conservatori de Dansa,  i després no aproven que l’Ajuntament de Novelda se sume a l’acord per a aconseguir un finançament just per al País Valencià que faça possible eixes aportacions de diners al nostre poble, aprovat per tots els grups polítics de les Corts, entre ells òbviament el seu partit, Sr. Alcalde. Podrien explicar-nos per què no van aprovar l’adhesió del nostre Ajuntament a este acord unànime de les Corts Valencianes?

9.- En el programa electoral de la UPyD figurava la substitució del servei d’autobús urbà per un servei mancomunat. Entenem que substitució vol dir canviar una cosa per una altra i no el que s’ha fet. Formava part del programa electoral del Partit Socialista eliminar el servei d’autobús urbà i, a més a més, de la manera tan poc elegant com s’ha fet?

10.- Sr. Alcalde, no hem tingut estos anys prou retallades en salaris i servicis, i no hem patit ja prou increments d’impostos de tota mena a nivell estatal que ara vostés se sumen a esta espiral i ens pugen els impostos i les taxes incomplint els seus programes electorals i per tant enganyant a la gent, que a més ens suprimeixen serveis bàsics com ara l'autobús urbà que ve funcionant ininterrompudament des de fa més de 25 anys prestant un  servici bàsic sobretot a la gent que té problemes per a desplaçar-se i que viu allunyada del centre de la ciutat (hi ha persones que viuen en barris com l'Estació o Maria Auxiliadora que no tenen altre mitjà de transport que els comunique amb el centre de Salut per exemple). Han consultat amb les associacions de veïns o amb altres associacions abans de prendre esta dràstica decisió? Per què no han demanat opinió a la resta de grups polítics de l'ajuntament abans d'eliminar el servei del bus de caràcter tan social?

11.- El passat mes de juliol, les meses negociadores amb els treballadors i treballadores de l’Ajuntament van acabar amb un estrepitós fracàs de la Regidoria de Personal. Van passant els mesos i sols han aparegut damunt la taula propostes de retalls per als treballadors municipals. Com és possible que el partit socialista aprove en les meses negociadores del passat mes de novembre tot un conjunt de mesures contràries als drets adquirits dels treballadors i que no han comptat amb el recolzament de cap dels sindicats?

12.- Com és possible que en la proposta del Sr. Esteve (posteriorment aprovada pel Plenari per unanimitat) signada el 14 d’octubre passat per la qual se sol•licitava al Govern Valencià possibles solucions per al finançament dels Conservatoris i de l’Escoleta Infantil, no es fera cap referència a la Llei 4/2015 de la Presidència de la Generalitat que deixa ben clara la situació dels serveis voluntaris prestats pels Ajuntaments?

13.- En el ple ordinari d'octubre el Sr. Alcalde ens va dir que no compartiria l'alcaldia amb el Sr. Esteve. Sembla que el Sr. Esteve no pensa el mateix, si atenem als dubtes que plantejava en la trobada digital de ND del passat 5 de novembre o en declaracions recents en l’emissora municipal. A qui hem de creure, Sr. Alcalde?

14.- Sr. Alcalde, han passat ja cinc mesos de mandat i no hem notat cap avanç en el foment del valencià. És més, per a la major part dels regidors i regidores delegades, l’ús de la nostra llengua continua sent pràcticament nul en les seues regidories. Pot dir-nos quina serà la seua política lingüística de manera que es deixe d’incomplir tant la Llei d’Ús i Ensenyament com el Reglament Municipal de Normalització?

15.- Sr. Alcalde, ja ens va dir ara farà dos mesos en sessió plenària que estaven estudiant el tema d’assegurar la nostra presència en les diverses reunions dels òrgans col•legiats municipals ateses les nostres circumstàncies de treball que fan complicat poder assistir als mateixos en horari laboral. Han pres alguna decisió que facilite la nostra presència en dits òrgans col•legiats?

16.- Sr. Regidor d’Educació, ens pot dir quina és la previsió de matrícula en Infantil 3 anys per al curs 2016/2017?

17.- En la guia de Centres de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2014/2015 apareixen les places autoritzades per a Infantil de 3 anys dels distints centres educatius sostinguts amb fondos públics de Novelda. En cas de derogació del decret que augmenta les ratios el 20%, el procés de matriculació per al curs 2016/2017 es farà en base a les places autoritzades per l’esmentada guia de Centres?

PREGUNTAS GRUPO MUNICIPAL GUANYAR NOVELDA

1) Sr. Alcalde, ens preocupa no tindre notícies de pròximes reunions sobre el Pla General. Ja han passat quasi 5 mesos, temps més que suficient per a tornar a posar en marxa el mateix. Ens poden dir com va la redacció del mateix, les consultes amb els equips redactors i quan es farà la primera reunió amb els grups polítics i disposarem de nous documents?

2) Sr. Alcalde, altre tema que vostés tenen parat o sense notícies es sobre la situació de l'Ecoalberg de la Mola. Coneixen ja l'estat de les instal•lacions i tenen una previsió per a l'apertura de la totalitat de les instal•lacions? Van a optar per iniciar el procés per a la seua licitació o estan pensant en altra fórmula de gestió?

3) Sr. Alcalde, fa 2 legislatures es van adoptar mesures per a fer guanyar espai i accessibilitat als vianants de la nostra ciutat. Entre eixes actuacions va estar la reforma de la Plaça Vella, que es va tancar al tràfic. Per contra, la passada legislatura el PP es va dedicar a desfer el camí que l'anterior equip de govern hi havia avançat, permetent novament el pas dels cotxes, aparcar, i retirar les jardineres que impedien que els cotxes entraren a la zona per als vianants. Des de Guanyar Novelda estem a favor de fer passos endavant o recuperar el que governs pocs sensibles amb la mobilitat sostenible i l'accessibilitat han tirat enrere. Porten vostés 5 mesos i les zones per vianants son contínuament invadides pels cotxes, es continua aparcant en la porta de l'antiga seu de la Creu Roja (zona no marcada com a vial), no han tornat a posar les jardineres.

Van a recuperar vostés la Plaça Vella per a les persones o van a prioritzar els cotxes com va fer el PP la passada legislatura?

4) Sr. Alcalde, estan vostés senyalitzant nous passos per a vianants en alguns carrers i avingudes de la ciutat però soles amb pintura. D'aquesta forma continua discriminant-se a la població entre els que poden desplaçar-se sense dificultat i els que tenen mobilitat reduïda. Quan vagen a fer un nou, per què no es plantegen fer-lo complint la normativa d'accessibilitat?

5) Ens apleguen noticies que des del Consell de la Joventut de Novelda s'han registrat 2 sol•licituds a l'Ajuntament de Novelda, demanant la cogestió del Casal de la Joventut entre el Consell i la Regidoria i l'apertura del Casal els dissabtes per la vesprada. Han rebut la sol•licitud? Que pensen fer al respecte en aquestes dues qüestions? Permetrien obrir el casal més temps e implicar a les associacions de jóvens en la seua gestió?

6) Sr. Alcalde, hoy celebramos el último pleno ordinario de 2015, estamos a punto de acabar el año y a fecha de hoy no disponemos de ningún tipo de información sobre los presupuestos de 2016, no se nos ha convocado a ninguna reunión para poder participar o hacer nuestras aportaciones al respecto y no hemos visto todavía un borrador de los presupuestos.

Desde Guanyar Novelda nos preguntamos:  ¿Cuando tienen previsto facilitarnos el primer modelo de Presupuestos de 2016? ¿Están considerando el hecho de que,  para poder realizar nuestro trabajo como oposición necesitamos disponer de un mínimo de tiempo que nos permita estudiarlos?  ¿Pueden decirnos si creen que tendremos los presupuestos aprobados y en vigor a principios de Enero?

7) Sr. Alcalde, en Novelda no existe ni un solo parque infantil que esté adaptado o diseñado según criterios de accesibilidad de forma que pueda ser utilizado por todos los niños y niñas Novelda con o sin movilidad reducida ¿Van a consignar partida en los próximos presupuestos para que  en algún parque  existan  columpios  adaptados ? Por otro lado ¿Tienen previsto poner en marcha algún plan con el fin de que, de forma paulatina,  todos los parques puedan ser utilizados por todos y todas las niñas de nuestra ciudad?

8) Sr. Alcalde, venimos observando, y así nos lo han manifestado algunos vecinos y vecinas,  que  en algunos lugares de nuestra ciudad el Alumbrado público es excesivo hasta el punto de que resulta  molesto, como es el caso, por ejemplo,  de la Plaza Santa Teresa de Jornet.

 Una iluminación excesiva además de  producir molestias  también supone un consumo excesivo  e  innecesario.  En este sentido ¿se han planteado algún tipo de estudio y actuación sobre el alumbrado  de algunas avenidas, parques o plazas? ¿Han tenido en cuenta que con pequeños gestos como la reducción de bombillas o focos,   también podemos contribuir a reducir los gastos de este Ayuntamiento en una partida  tan importante como es el consumo eléctrico?

9) Sr. Alcalde, hace algunos meses les preguntamos a que se debía el consumo  de electricidad tan elevado en algunos edificios municipales y más concretamente en el Conservatorio de Danza.

 En ese momento nos informaron de cuáles eran los motivos, y nos aseguraron que se pondrían inmediatamente los medios para solucionar el problema, que por otro lado parecía sencillo de resolver. Al parecer la simple instalación de programadores o corte de la electricidad cuando se cierra el edificio sería suficiente.

 Sin embargo hace unas semanas pudimos comprobar en junta de Gobierno, que de nuevo aparecía una factura de electricidad del Conservatorio de Danza que supera los 2.700 euros, correspondiente al periodo que abarca desde el 28 de Agosto al 29 Septiembre, fechas en las cuales el Conservatorio permanece prácticamente sin actividad.

 ¿Pueden explicarnos la razón? ¿Se han tomado las medidas oportunas de forma definitiva para que esto no vuelva a suceder?

10) Sr. Alcalde, hace unos meses aprobamos que nuestro municipio solicitara una subvención a la Diputación Provincial para la mejora de la eficiencia energética, y de esta manera  reducir los costes sobre  en el consumo de electricidad de nuestro municipio. ¿Pueden decirnos si hay novedades al respecto de la concesión de dicha subvención, o cuando prevén que podamos disponer de ella?

11) En diversos acuerdos de JGL se observan relaciones de personas que han solicitado la devolución de las tasas abonadas para concurrir a diversas oposiciones de auxiliar administrativo., conserjes  etc. convocadas en 2010. Durante este periodo el proceso ha estado paralizado y en base a ello: ¿han estudiado la viabilidad de continuar la  convocatoria de las citadas oposiciones? De no ser posible legalmente continuar con la misma, ¿tienen previsto devolver de oficio las tasas abonadas para tal efecto? ¿Tienen previsto reiniciar  el proceso selectivo para cubrir las plazas de funcionarios ofertadas en 2010?

 12) Sr. Concejal de tráfico:  En las Calles de Maria Cristina y Poeta Ausias March, el aparcamiento de los coches en batería a ambos lados de la calzada supone que deja un pasillo bastante justo por el centro para el paso de vehículos,  máxime cuando en ocasiones aparcan furgonetas y coches de más de 4,5 metros de largo. Esto, unido a que el sentido de aparcamiento  se realiza de frente y se tiene que desaparcar marcha atrás, supone un problema de seguridad para la circulación,  puesto que el que ha de sacar el coche no puede ver si viene o no un coche hasta que no ha sacado el vehículo en la mitad de la carretera. También supone un peligro considerable que los vehículos que han de cruzar estas calles por cualquiera de sus esquinas, por los mismos motivos de escasa visibilidad y estrechez del pasillo central.  Creemos que debería de cambiarse el sentido del aparcamiento de los vehículos, entrando de espaldas y saliendo de frente, tal como está dispuesto en la Avda. De la Constitución. Además debería de considerarse que el aparcamiento fuese en batería en un lado de la calzada y en línea al lado contrario, con el fin de que exista más espacio central para la circulación y por consiguiente mayor seguridad, aunque esto suponga una reducción de las plazas de aparcamiento.

¿Son conscientes de que ha habido muchos accidentes por culpa de esta situación? ¿Tienen Uds. previsto realizar estas modificaciones? Si es así,  ¿Para cuándo lo tienen previsto?

13) Sr. Alcalde, nos hemos dado cuenta de que muchas calles de Novelda tienen azufre, un producto ilegal, ¿Se han planteado algún tipo de campaña informativa o de concienciación para evitar que esta práctica se siga realizando?

14) Sr. Alcalde, Según hemos podido leer en el Programa de Gobierno conjunto que se encuentra disponible en la web del Ayuntamiento, entre otras medidas Uds. afirman que pretenden, y cito textualmente:  “Mejorar el recorrido y la frecuencia de las líneas de transporte urbano municipal”, sin embargo nos has sorprendido mucho que hace unas semanas decidieran no renovar el contrato con la Empresa que prestaba el servicio de Autobús Urbano, un servicio muy necesario especialmente para los vecinos y vecinas del Barrio de la Estación y Maria Auxiliadora y que principalmente es utilizado por personas mayores,  y lo hicieron sin contar con nadie, ni con el resto de grupos políticos ni con los vecinos afectados.

En ese momento nos explicaron, que este servicio resultaba muy caro para el Ayuntamiento pero que tenían intención de buscar alternativas y de reunirse con las asociaciones vecinales.

Teniendo en cuenta que, como es lógico Uds. conocían con antelación la fecha de finalización del contrato, nos preguntamos porque no actuaron antes para evitar ocasionar este perjuicio a tantas personas que se han quedado sin ningún tipo de transporte urbano.

Además llegados a este punto, nos gustaría saber: ¿Se han reunido ya con los vecindarios más afectados? ¿Tienen una solución de transporte que garantice al menos la misma calidad de servicio que había antes a estas personas?¿Cuándo tienen previsto que empiece a funcionar ese servicio alternativo? ¿Siguen teniendo intención de aumentar y mejorar el recorrido y la frecuencia del servicio?

15) Sr. Alcalde, hemos podido leer en prensa que este año la Policía local  dispondrá de Drones para la vigilancia rural y evitar los robos de uva. En caso de ser cierto, ¿pueden informarnos en qué consistirá? ¿ha comprado el Ayuntamiento estos aparatos, o bien se trata de un contrato de servicio? En cualquier caso ¿Pueden informarnos del coste de los mismos?

Otras noticias de interés

1 COMENTARIO

  1. Y las preguntas del PP? O Ya están de vacaciones de Navidad?
    Claro, si cobrando no hacían nada, ahora que no cobran…….

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,765SeguidoresSeguir
4,040SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES