Este jueves, pleno ordinario de Novelda a las 20:00h. Consulta las preguntas de la oposición

Podrás seguir la sesión plenaria a través del canal de YouTube de Novelda Digital

Orden del Día

 1. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2024/4G/SESPLE: Aprobación del borrador del acta de la sesión de 7 de marzo de 2024.
 2. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2024/4G/SESPLE: Resoluciones de la Alcaldía en trámite de dar cuenta a los miembros de la Corporación. En Particular: Resolución 2024/487; Autorización para celebración de matrimonio civil; Resolución 2024/491; Autorización para celebración de matrimonio civil; Resolución 2024/540; Autorización para celebración de matrimonio civil Resolución 2024/586; Aprobación del Plan Presupuestario 2025-2027; Resolución 2024/587; Aprobación del límite de la regla de gasto para el ejercicio 2024.
 3. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2024/1832S: Contabilidad de los grupos políticos municipales Compromís per Novelda, en trámite de dar cuenta al Pleno de la Corporación.
 4. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2024/2797Z: Informe de control financiero sobre contratación – contratos menores realizados sobre el ejercicio 2022.- Dar cuenta a los miembros de la Corporación
 5. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2024/2610B: Modificación de Créditos n.º 21/2024 por suplementos de créditos 03-2024.- Aprobación.
 6. Intervención y Planificación Económica.- Referencia: 2024/2786A: Modificación de Créditos n.º 23/2024 por Baja por Anulación 01-2024.- Aprobación.
 7. Salud y Servicios Sociales Especializados.- Referencia: 2024/2496N: Adhesión al V Plan de Salud 2022-2030 de la Comunidad Valenciana.- Aprobación.
 8. Recursos Humanos.- Referencia: 2024/2375Y: Concesión de la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco a Miembros de la Policía Local.- Inicio del procedimiento.
 9. Calidad Ambiental.- Referencia: 2024/357N: Modificación de la Ordenanza municipal de Prevención de la Contaminación Acústica, por la utilización de dispositivos ahuyentadores de aves en tareas agrícolas.- Aprobación inicial.
 10. Urbanismo, Actividades y Disciplina.- Referencia: 2024/1317Y: Declaración  de  situación  individualizada  de  minimización  de  impacto  territorial  de edificaciones sitas en parcela 77, polígono 21 de Novelda.- Admisión a Trámite.
 11. Secretaría General y Organización.- Referencia: 2024/2976D: Ruegos y Preguntas.

Mociones

MOCIÓPER A LA CONTINUACIÓ DELS TREBALLS DE L’ORGUE DE PEDRA.

És un fet inqüestionable que l’orgue de pedra -dissortadament encara inacabat- a més de ser un monument musical singular únic en el món, constitueix una atracció turística de primer ordre del nostre poble i així ho testimonien els visitants del castell de la Mola i el Santuari a poc que se’ls pregunte per allò que més els ha sorprés de la visita. També és un fet constatable que l’Ajuntament ha apostat molt poc o res per la finalització d’este monument en els últims anys.

Creiem que ja és hora de que l’Ajuntament es pose mans a l’obra per a que puguen continuar els treballs de finalització de l’Orgue de Pedra. Compromís per Novelda i també altres grups polítics venint reclamant que se continuen els treballs de l’Orgue de Pedra. Se’ns ha dit per part de l’equip de govern que caldria encarregar un estudi que avalara estos treballs sense que això posara en perill l’estructura del Santuari. Els estudis tècnics que actualment obren en l’ajuntament i que es van redactar per personal especialitzat en el tema van avalar el començament de les obres. No entenem per tant perquè ara no serveixen per a continuar-les. No obstant això si l’equip de govern entén que cal redactar un altre estudi tècnic que avale la continuació dels treballs per nosaltres no hi haurà cap problema.

Per tot això  exposat proposem l’aprovació del següent ACORD:

Que l’Ajuntament de Novelda encarregue, si l’equip de govern creu necessari, a la major brevetat possible, un estudi tècnic que avale la continuació dels treballs per a la finalització de l’Orgue de Pedra.

Si del contingut de estudi es desprenguera que no hi ha problemes tècnics amb la continuació de les obres per a la finalització del projecte, que s’habilite partida pressupostària per a continuar una altra fase dels treballs i es demanen subvencions o ajudes a altres administracions que facen possible la finalització d’aquest monument únic en el món.

MOCIÓ AMB MOTU DE L’ESCALADA MILITAR EN PALESTINA.

Després de l’horror causat pels infames atemptats terroristes d’Hamàs el 7 d’octubre, on estos van assassinar més de 1200 civils i soldats hebreus, i van capturar 253 persones, la resposta del govern d’Israel, liderat pel seu president Benjamin Netanyahu ha sigut indiscriminada, desproporcionada i d’una brutalitat sense precedents.

El passat 1 de desembre, després d’un alto-el-foc de només 7 dies, Israel va tornar a bombardejar Gaza sense discriminar zones residencials, escoles o hospitals. El portaveu d’UNICEF advertix que mai s’han vist tants xiquets i xiquetes amb ferides de guerra com el que hi ha ara mateix a Gaza.

Esta suspensió de la treva també ha impedit l’alliberament dels ostatges que continuen retinguts per Hamàs.

A més de les morts de civils, s’obliga a la població a un desplaçament forçat, sense mantindre cap zona com a segura. Fins i tot la població que davant els primers bombardejos en el nord es va traslladar al sud per indicació de l’exercit israelià ara han de tornar a buscar nou refugi.

I amb la represa dels bombardejos també s’ha tornat a impedir l’ingrés d’ajuda humanitària bàsica, i Nacions Unides advertix del greu risc de mortalitat per malalties generades per les condicions d’insalubritat, així com la manca de tractament mèdic.

Per això, unes 200 entitats, incloent-hi sindicats i diverses organitzacions de la societat civil, han firmat una petició al govern d’Espanya perquè cesse la compra i venda d’armes a Israel.

L’entitat independent, Centre d’Estudis Delàs per la Pau, va publicar al juliol de 2022 l’informe «Negocis provats en combat», en el qual assenyala que, segons dades publicades pel govern d’Espanya, es van autoritzar exportacions de material de defensa a Israel per valor de 130,2 milions d’euros entre 2000 i 2021. A esta quantitat s’han de sumar els 9,3 milions del primer semestre de 2022 (última actualització publicada pel Ministeri d’Indústria). És a dir, 139,5 milions d’euros en total. D’altra banda, també explica que el volum de compres que fa l’estat espanyol en material de defensa és molt superior a les exportacions i tot este material és promocionat per les empreses israelianes com «provat en combat», la qual cosa vol dir provat, per exemple, a Gaza. Esta situació ja va ser denunciada per l’ONG Human Rights Watch, que és l’observatori pels drets humans de referència mundial.

L’embargament d’armes és un pas necessari que s’arreplega en el marc jurídic espanyol. La Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús i el Tractat Internacional sobre comerç d’armes (ratificat per Espanya el 17 de març del 2014) prohibixen la venda d’armes a països en conflicte.

La Llei espanyola establix en l’article 8 que les autoritzacions de venda d’armes seran denegades «quan existisquen indicis racionals que el material de defensa, un altre material o els productes i tecnologies de doble ús puguen ser emprats en accions que pertorben la pau, l’estabilitat o la seguretat en un àmbit mundial o regional, puguen exacerbar tensions o conflictes latents, puguen ser utilitzats de manera contrària al respecte degut i la dignitat inherent a l’ésser humà, amb finalitats de repressió interna o en situacions de violació de drets humans».

El Govern espanyol ja ha pres decisions similars amb anterioritat com quan va suspendre les vendes d’armes a Líbia, durant la seua guerra civil o la venda de material antidisturbis a Veneçuela, o la suspensió temporal de venda d’armes a Israel a l’agost de 2014. En esta data, sota la Presidència de Mariano Rajoy, Israel va assassinar a 2.205 palestins a Gaza, dels quals 538 eren xiquets i xiquetes.

Israel ha assassinat ja uns 28.000 palestins a Gaza, dels quals el 70% són dones i xiquets, més de 310.000 habitatges (el 70% del total) i ha expulsat per la força de les seues cases a uns 2.000.000 persones, que ara mateix no tenen on anar i moltes de les quals  corren el risc de morir de fam, fred i malalties.

Per tot això, SOL·LICITEM a l’Ajuntament de Novelda que acorde i demane al Govern d’Espanya:

 1. Reclamar un alto-el-foc permanent i definitiu a Gaza, així com el cessament de la violència contra la població civil de Cisjordània, obrint l’entrada d’ajuda humanitària i medica, i permetent l’alliberament segur dels ostatges presos per Hamàs.
 • Arreplegant la petició de les més de 200 organitzacions de tot arreu l’Estat espanyol, requerim al Govern que impose un embargament d’armes bidireccional a Israel, així com la suspensió de tots els programes de cooperació militar i de seguretat fins que hi haja un alto-el-foc permanent i es respecten les resolucions de Nacions Unides.
 • L’adhesió a la denúncia per genocidi feta per Sudàfrica contra Israel en la Cort Penal Internacional i a la qual s’han sumat ja diversos països de tot el món.

Preguntas escritas

 1. Sr. alcalde, después de dos años de supuestas negociaciones para la reforma del mercado y que, según ustedes, el que no hayan llegado a buen término es responsabilidad exclusiva de los propios comerciantes, tenemos constancia de que ellos pusieron sobre la mesa un proyecto de mercado provisional redactado por una empresa especializada y que ustedes no aceptaron, ¿Van a derivar la responsabilidad de la posible construcción o no de un mercado provisional al adjudicatario de las obras?
 2. En el caso bastante probable de que finalmente quede desechado el proyecto de mercado provisional prometido desde este mismo pleno a los comerciantes y se opte por un cierre temporal de las instalaciones, Sra. Sabater ¿qué criterios se van a establecer para el cálculo del lucro cesante?
 3. Los comerciantes que no tienen renovada la concesión, en concreto 17, ¿van a poder optar como el resto de comerciantes a las posibles indemnizaciones que se puedan derivar del cierre del mercado durante la realización de las obras?
 4. ¿Se va a producir una negociación individualizada con cada uno de los comerciantes para establecer dicho montante y qué plazo se dan para concluir las mismas? El tiempo apremia Sr. alcalde.
 5. Sr. alcalde, ¿Va Ud. a reafirmarse ante este pleno y ante el público que nos está viendo en el compromiso de que las obras del mercado, tal y como dijo en la entrevista de TeleNovelda, estarán finalizadas el 31-12-2024?
 6. ¿Está el equipo de gobierno dispuesto a entregar a los grupos de la oposición el borrador del proyecto de mercado provisional en el cual se detalla el coste superior a 2,5 millones de euros que se ha trasladado al conjunto de la ciudadanía en diferentes declaraciones públicas?
 7. Sr. alcalde, si en dos años han sido incapaces de alcanzar un acuerdo para habilitar un mercado provisional, porque según su concejal del área, es muy costoso y laborioso, ¿por qué han estado dando esperanzas a los comerciantes a pesar de que Uds. saben desde el inicio de todo este proceso que “no es viable”?
 8. Sr. alcalde ¿han hecho una valoración de la cuantía total del lucro cesante, para comprobar si el coste de las mismas pudiera ser superior al de la habilitación de un mercado provisional?, aclaren si ciertamente es un escenario contemplado o tan sólo es una promesa hueca sin ningún recorrido.
 9. Estamos dentro del plazo de pago de la famosa tasa de basuras y vados. ¿Pueden dar la certeza a los contribuyentes de que la tasa de basuras se va a mantener estable para los próximos ejercicios? Queremos recordar que el servicio, a pesar de la subida de la tasa, continúa siendo deficitario.
 10. ¿El plazo para acogerse a la llamada tarifa B continúa en vigor a pesar de encontrarnos dentro del plazo de pago ordinario de la tasa?
 11. Sr. alcalde, ¿con el incremento de la tasa de basuras, se han asegurado que los vecinos que viven en las zonas de los campos puedan acceder a este servicio?, porque nos consta que hay zonas en las que los contenedores ni están ni se les esperan.
 12. ¿En qué estado se encuentran los trabajos de estudio para una posible rebaja del IBI que nos adelantaron en pleno?
 13. Sr. concejal de Juventud, el consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes sigue siendo un problema en la actualidad, tiene previsto realizar alguna campaña de concienciación dirigida la reducción de su consumo?

 1. Amb quina data es va concedir l’última renovació de concessió de “puestos” del mercat municipal?
 2. Des d’eixa, data quina normativa legislativa concreta ha modificat les concessions municipals?
 3. Quan vostés van informar en plenari i roda de premsa dels preus del cànon municipal del mercat, a quants metres lineals es referixen vostés quan parlen d’un “puesto”?
 4. És possible que la ” S.L.” a la qual van fer referència vostés a l’anterior plenari com a exemple d’ingressos normals en un “puesto” del nostre mercat, indicant una facturació anual de 800.000€, siga una societat limitada que no només opera a Novelda si no també a altres mercats?
 5. Tal i com van afirmar a l’anterior plenari, continuen vostés treballant en els aspectes tècnics del promés mercat provisional a les antigues instal·lacions de la Cooperativa?
 6. Continuen vostés sent de l’opinió que “com que tots els ciutadans i ciutadanes no fan ús del mercat municipal” el servei del mercat municipal no hauria de ser deficitari?
 7. Pensen vostés demanar disculpes per definir com a “vacaciones pagadas” l’acte administratiu-financer del pagament del lucre cessant?
 8. En quin informe i de quina data es valora en 2 milions i mig d’euros les despeses del promés mercat provisional?
 9. En quant valoren les despeses municipals pel tal de fer efectius els pagaments per lucre cessant als venedor i venedores del mercat?
 10. Podrà pagar l’Ajuntament el lucre cessant als venedor i venedores del mercat que tenen la concessió caducada? Basant-se en quina legislació o normativa? Existeix informe de Secretaria i d’Intervenció sobre este tema?
 11. Després de l’èxit d’assistència de la manifestació convocada pels venedors i venedores del Mercat el passat 23 de març i del suport rebut pet part de tot el sector del comerç de Novelda i de molts ciutadans i ciutadanes, on demanaven una Reforma Integral del Mercat i un mercat provisional mentre duraren les obres, tal com s’està fent en diversos pobles del nostre país, van a reprendre d’immediat el diàleg amb l’Associació de Venedors del Mercat interrompudes unilateralment per part l’equip de govern des de l’agost passat per trobar una solució que satisfaça totes les parts?
 12. Un establiment de restauració/cafeteria té dret preferent a col·locar la seua terrassa (taules i cadires) enfront de la seua façana?
 13. Respecte a la pregunta anterior, una vegada resoltes les qüestions sobre seguretat vial per part de la Policia Local, qui decideix la distribució dels espais entre dos establiments contigus a l’hora de col·locar taules i cadires a la via pública? Qui té competències per a prendre este decisió?
 14. Hi ha previst donar alguna ajuda a les associacions animalistes de Novelda? Què hi ha de la promesa que se’ls va fer de cedir espai en condicions que puguen utilitzar com a alberg?
 15. Ens consta que al Consell de la Joventut hi ha preocupació pel Pla Jove municipal. Sabem que estava desenvolupant-lo una tècnica amb contracte temporal que va finalitzar el seu període laboral en desembre i des d’aleshores sembla que està parat. Quan es tornarà a posar en marxa? Per què s’ha utilitzat aquesta manera de treballar el Pla en lloc de comptar amb un tècnic amb experiència en el poble amb contracte fix durant tot el temps de realització del Pla?

 1. Sr. alcalde, ¿nos puede informar si se ha producido algún avance sobre el Puerto Seco?
 2. Sr. alcalde, ¿nos puede informar que importe pagan los usuarios del Huerto Ecológico Municipal, por la adjudicación de parcelas para su uso particular?
 3. Sr. alcalde, ¿nos puede informar cuántos licitadores han presentado oferta para las obras de “Adecuación, Mejora y Digitalización del Mercado de Abastos de Novelda” y si en alguna de las ofertas presentadas se incluye como mejora el coste del mercado alternativo, como Ud. supuso en su entrevista ante los medios locales?
 4. Sr. alcalde, ¿nos puede informar si después de la manifestación del sábado 23 de marzo por el futuro del mercado y sus familias, se ha reunido con los afectados o con Carlos Baño, presidente de Facpyme y de la Cámara de Comercio de Alicante, para intentar negociar y acordar la mejor solución para los afectados y todos en general, durante la reforma del mercado?
 5. Sr. alcalde, ¿por qué motivo no está actualizada la página de transparencia de la web municipal respecto a las retribuciones de los altos cargos?

Otras noticias de interés

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,764SeguidoresSeguir
4,460SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES